kladivko

Ve všech uvedených oborech práva poskytujeme komplexní služby vč. zastupování před soudem nebo správním orgánem.

Občanské právo

 • poradenství v oblasti sporné i nesporné agendy
 • zastupování před soudem
 • vymáhání pohledávek
 • spory vyplývající ze smluv (kupní, darovací, nájemní, o dílo, atd.)
 • spory z pojistných smluv
 • vypořádání spoluvlastnictví
 • určení vlastnického práva
 • náhrada škody
 • náhrada škody na zdraví
 • náhrada nemajetkové újmy
 • odpovědnost za vady
 • restituce

Rodinné právo

 • úprava výchovy a výživy nezletilých dětí
 • rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • určení výživného zletilých dětí
 • určení výživného mezi manželi
 • určení a popření otcovství

Pracovní právo

 • poradenství v oblasti sporné i nesporné agendy
 • vymáhání pohledávek (mzda, odstupné, náhrada škody)
 • náhrada škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání

Směnečné právo

 • poradenství v oblasti směnečného práva
 • příprava směnky
 • vymáhání plnění ze směnky

Obchodní právo

 • poradenství v oblasti sporné i nesporné agendy
 • zastupování před soudem
 • vymáhání pohledávek
 • založení s.r.o., převody podílů, změny v s.r.o.
 • zápisy s.r.o. a jejich změn do veřejného rejstříku

Správní právo

 • poradenství ve věcech správního práva (přestupky, stavební řízení, právo životního prostředí, dopravní právo)
 • zastupování před správními orgány

Smlouvy

 • Komplexní příprava smluv ve věci převodu práva vlastnického k nemovitostem (smlouva kupní, darovací, směnná)
 • Komplexní příprava dalších smluv pro katastr nemovitostí (smlouvy o zřízení služebnosti, zástavní atd.)
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • příprava smluv (nájemní, o dílo atd.)
 • revize smluv

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení vč. uplatnění nároku na náhradu škodu

CENA

Cena za právní služby závisí na složitosti dané věci a dohody advokáta s klientem. Pro bližší informace kontaktujte advokátní kancelář.

kladivko

Ve všech uvedených oborech práva poskytujeme komplexní služby vč. zastupování před soudem nebo správním orgánem.

Občanské právo

 • poradenství v oblasti sporné i nesporné agendy
 • zastupování před soudem
 • vymáhání pohledávek
 • spory vyplývající ze smluv (kupní, darovací, nájemní, o dílo, atd.)
 • spory z pojistných smluv
 • vypořádání spoluvlastnictví
 • určení vlastnického práva
 • náhrada škody
 • náhrada škody na zdraví
 • náhrada nemajetkové újmy
 • odpovědnost za vady
 • restituce

Rodinné právo

 • úprava výchovy a výživy nezletilých dětí
 • rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • určení výživného zletilých dětí
 • určení výživného mezi manželi
 • určení a popření otcovství

Pracovní právo

 • poradenství v oblasti sporné i nesporné agendy
 • vymáhání pohledávek (mzda, odstupné, náhrada škody)
 • náhrada škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání

Směnečné právo

 • poradenství v oblasti směnečného práva
 • příprava směnky
 • vymáhání plnění ze směnky

Obchodní právo

 • poradenství v oblasti sporné i nesporné agendy
 • zastupování před soudem
 • vymáhání pohledávek
 • založení s.r.o., převody podílů, změny v s.r.o.
 • zápisy s.r.o. a jejich změn do veřejného rejstříku

Správní právo

 • poradenství ve věcech správního práva (přestupky, stavební řízení, právo životního prostředí, dopravní právo)
 • zastupování před správními orgány

Smlouvy

 • Komplexní příprava smluv ve věci převodu práva vlastnického k nemovitostem (smlouva kupní, darovací, směnná)
 • Komplexní příprava dalších smluv pro katastr nemovitostí (smlouvy o zřízení služebnosti, zástavní atd.)
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • příprava smluv (nájemní, o dílo atd.)
 • revize smluv

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení vč. uplatnění nároku na náhradu škodu

CENA

Cena za právní služby závisí na složitosti dané věci a dohody advokáta s klientem. Pro bližší informace kontaktujte advokátní kancelář.

 • Mgr. Petr Vymazal
 • Valdštejnská 381/6
 • 460 01 Liberec 2
 • IČ 713 466 51
 •  
Seo servis
krl©2017